BANKA PËR BIZNES

BPB është bankë komerciale vendore e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Fleksibiliteti, afërsia dhe kujdesi ndaj klientëve e bëjnë BPB-në të veçohet. Një karakteristikë tjetër e kësaj banke është ambienti i saj me një enterier modern dhe me shije. Pllakat dhe laminati në zyret e saj qëndrore janë zgjedhur me kujdes nga produktet e Fortesa Home.

Bluetta Polished

120x240cm

Vista Grey

60x120cm

TË PËRGJEGJSHËM
NDAJ MJEDISIT

Në mes të pyllit të Brandenburgut, në Baruth / Mark, CLASSEN Group prodhon laminat të klasit të lartë. Laminati prodhohet në një mënyrë që është miqësore ndaj mjedisit dhe zhvillohet me teknologjinë e fundit e cila krijon nje produkt me cilësi të lartë. 

Vetëm druri nga zonat pyjore të certifikuara nga FSC (FSC – C100583) dhe PEFC (PEFC / 04-31-0824) përdoret për prodhim. Një qasje e qëndrueshme dhe e përgjegjshme ndaj mjedisit është një kriter kryesor ivendimmarrjes për të gjitha investimet dhe vendimet e politikës së biznesit të CLASSEN Group.

Laminat Home Derby Eiche

282x1286x8mm

<< PREVIOUS

NEXT >>