Prestigo Wings

Prodhuar në Itali

Prestigio Wings nga https://www.refin-ceramic-tiles.com/ vjen në dimenzione 30x60cm, 60x60cm, 75x75cm dhe 75x150cm. Prestigio Wings është një koleksion shumë i kompletuar sepse ne secilin dimenzion ka sipërfaqe mat dhe me shkëlqim, gjë që e bënë këtë model të përshtatshëm të vendoset edhe në hapësira të brendshme edhe në hapësira të jashtme.

Variacioni i ngjyrës V4 e bënë këtë pllakë shumë të veqantë sepse çdo pllakë ka një dallim shumë të madhë në nuancë me njëra tjetrën.