BINNI

Mobileria Binni çmon lart kualitetin superior dhe dizajnin inspirues, gjë që e dëshmojnë edhe produktet që ofron. Këto cilësi i ka gjetur te pllakat tona të cilat janë përdorur në sallonin e shitjes.

Dolmen Grey

80x80cm

Terrazo Grey

80x80cm

<< PREVIOUS

NEXT >>