Larix Sun 25x150cm

Prodhuar në Itali

Larix Sun ka dimenzionet 25x150cm dhe 15x90cm. Gjithashtu mund të jetë edhe në trashësi 2cm për dimenzionet 60x60cm dhe 30x120cm.